MUSIC CENTER
IN ŻELAZOWA WOLA

CONTRACTING AUTHORITY: Fryderyk Chopin National Institute
LOCATION: Żelazowa Wola
COMPETITION: 2018

Honorable mention in the SARP competition.

Główną ideą projektu jest zaprojektowanie zespołu, który jest całkowicie podporządkowany Muzyce i otoczeniu w którym będzie się znajdował. Budynek zaprojektowaliśmy jako instrument – narzędzie w służbie Muzyki. Kontekst miejsca, uroda otoczenia i twórczość Fryderyka Chopina to okoliczności, które skłoniły nas do poszukiwania architektury prostej i powściągliwej. Niesamowitym wyzwaniem w projekcie okazały się próby znalezienia maksymalnego wtopienia budynku w Park w Żelazowej Woli, przy jednoczesnych poszukiwaniach związków między muzyką a architekturą. Wspólnym mianownikiem tych dwóch dyscyplin sztuki jest czas. Czas jest abstrakcyjnym środowiskiem w którym rozgrywa się muzyka, czas w architekturze umożliwia obcowanie z przestrzennością budynku i pejzażu go otaczającego. Dzięki czasowi w architekturze obcujemy nie z obrazkiem – kliszą, tylko ze swoistym utworem, który jako ludzie przeżywamy w czasie. Sposób użytkowania i poruszania się wewnątrz i na zewnątrz budynku powoduje, że odbiorca mimowolnie staje się odbiorca zmieniających się w czasie doznań przestrzennych i estetycznych. Wszystko to ma przygotować zarówno muzyków jak i słuchaczy do obcowania z Muzyką. Otaczająca przyroda nie jest w naszym projekcie tłem, tylko głównym aktorem w kompozycji przestrzennej.

Honorable mention in the SARP competition.

Główną ideą projektu jest zaprojektowanie zespołu, który jest całkowicie podporządkowany Muzyce i otoczeniu w którym będzie się znajdował. Budynek zaprojektowaliśmy jako instrument – narzędzie w służbie Muzyki. Kontekst miejsca, uroda otoczenia i twórczość Fryderyka Chopina to okoliczności, które skłoniły nas do poszukiwania architektury prostej i powściągliwej.

Inspiracją dla architektury głównej sali koncertowej jest wspaniała, klasyczna sala Musikverein w Wiedniu.