KONTAKT

E-MAIL:

biuro@hra.pl

TELEFON/ FAX:

tel: 22 673 85 56, fax: 22 673 85 66

ADRES

ul.Franciszka Klimczaka 8/65, kl.F,  02-797  Warszawa

HRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.

KRS: 0000694919   NIP: 951-244-54-02   REGON: 368302865

HRA ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS: 0000960331   NIP: 113-263-29-73   REGON: 140690520

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy 11.000,00 zł