POLISH EMBASSY
IN BERLIN

CONTRACTING AUTHORITY: Ministry of Foreign Affairs
LOCATION: Berlin, Unter Den Linden strasse
PROJECT PREPARATION: 2012

The building of the Embassy of the Republic of Poland reflects the language of architecture ideas, of which Poland is an exemplification. Zamysł ten wyrażony jest w poprzez strukturę przestrzenno – funkcjonalną obiektu mającą bezpośredni wpływ na percepcję budynku. Klarowna i przejrzysta struktura budynku odzwierciedla wartości równości, demokracji i przejrzystości działania Państwa Polskiego. The inclusion in the environment, balanced, not flashy proportions in ‘dialogue’ with our neighbours are an expression of our country’s openness to its neighbours, a culture of mutual relations and unity at European level, while preserving individualism and the identity of both partners. The Embassy building is a showcase of Poland in Berlin, so the building was designed in such a way that further courtyards and spaces of representative character can welcome official guests with dignity.

Budynek Ambasady jest wizytówką Polski w Berlinie dlatego obiekt zaprojektowany został w taki sposób aby kolejne dziedzińce i przestrzenie o reprezentacyjnym charakterze mogły godnie przyjąć oficjalnych gości.

The building of the Embassy of the Republic of Poland reflects the language of architecture ideas, of which Poland is an exemplification. Zamysł ten wyrażony jest w poprzez strukturę przestrzenno – funkcjonalną obiektu mającą bezpośredni wpływ na percepcję budynku.  

The inclusion in the environment, balanced, not flashy proportions in ‘dialogue’ with our neighbours are an expression of our country’s openness to its neighbours, a culture of mutual relations and unity at European level, while preserving individualism and the identity of both partners. The Embassy building is a showcase of Poland in Berlin, so the building was designed in such a way that further courtyards and spaces of representative character can welcome official guests with dignity.