AMBASADA POLSKI
W BERLINIE

ZAMAWIAJĄCY: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
LOKALIZACJA: Berlin, Unter Den Linden strasse
PRZYGOTOWANIE PROJEKTU: 2012

Budynek Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej odzwierciedla językiem architektury idee, których Polska jest egzemplifikacją. Zamysł ten wyrażony jest w poprzez strukturę przestrzenno – funkcjonalną obiektu mającą bezpośredni wpływ na percepcję budynku. Klarowna i przejrzysta struktura budynku odzwierciedla wartości równości, demokracji i przejrzystości działania Państwa Polskiego. Wpisanie w otoczenie, wyważone, nie krzykliwe proporcje będące w „dialogu” z sąsiadami są wyrazem otwartości naszego kraju na sąsiadów, kultury we wzajemnych stosunkach i jedności w płaszczyźnie Europejskiej przy zachowaniu indywidualizmu i własnej tożsamości obydwu partnerów.

Budynek Ambasady jest wizytówką Polski w Berlinie dlatego obiekt zaprojektowany został w taki sposób aby kolejne dziedzińce i przestrzenie o reprezentacyjnym charakterze mogły godnie przyjąć oficjalnych gości.

Budynek Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej odzwierciedla językiem architektury idee, których Polska jest egzemplifikacją. Zamysł ten wyrażony jest w poprzez strukturę przestrzenno – funkcjonalną obiektu mającą bezpośredni wpływ na percepcję budynku. Klarowna i przejrzysta struktura budynku odzwierciedla wartości równości, demokracji i przejrzystości działania Państwa Polskiego. 

Wpisanie w otoczenie, wyważone, nie krzykliwe proporcje będące w „dialogu” z sąsiadami są wyrazem otwartości naszego kraju na sąsiadów, kultury we wzajemnych stosunkach i jedności w płaszczyźnie Europejskiej przy zachowaniu indywidualizmu i własnej tożsamości obydwu partnerów. Budynek Ambasady jest wizytówką Polski w Berlinie dlatego obiekt zaprojektowany został w taki sposób aby kolejne dziedzińce i przestrzenie o reprezentacyjnym charakterze mogły godnie przyjąć oficjalnych gości.