SIEDZIBA
SINFONIA VARSOVIA

ZAMAWIAJĄCY: Orkiestra Sinfonia Varsovia
LOKALIZACJA: Warszawa, Grochowska
PROJEKT: 2010

Druga nagroda w międzynarodowym konkursie SARP

Główną ideą projektu było stworzenie niepowtarzalnego zespołu architektoniczno-parkowego dedykowanemu muzykom i ich słuchaczom. Zasadniczy budynek z główną salą koncertową oraz dużą salą prób usytuowano w głębi działki, w miejscu postulowanym przez plan miejscowy.

Pozostałe funkcje umieszczono w otaczających budynkach . Dzięki takiemu założeniu udało się zachować największą wartość tego terenu jaką jest wspaniały zabytkowy park łączący się całą swoją długością z sąsiednim Parkiem im. Obwodu Praga Armii Krajowej. Ponadto główna kubatura budynku zasłania chaotyczną zabudowę znajdującą się na północ od działki. Obydwie sale znajdują się w najcichszym miejscu terenu inwestycji.

Foyer otwarte jest dużymi szkleniami na park. Zasadniczy ryzalit foyer jest usytuowany na osi założenia pałacowego. Pomiędzy budynkami otaczającymi oraz bryłą sali koncertowej ukształtowane zostały kameralne placyki wypełnione istniejącą zielenią. Główne wejście do sal koncertowych umieszczono w narożniku ryzalitu foyer zgodnie z kierunkiem napływu gości z przystanków komunikacji miejskiej i parkingów.

Druga nagroda w międzynarodowym konkursie SARP

Główną ideą projektu było stworzenie niepowtarzalnego zespołu architektoniczno-parkowego dedykowanemu muzykom i ich słuchaczom. Zasadniczy budynek z główną salą koncertową oraz dużą salą prób usytuowano w głębi działki, w miejscu postulowanym przez plan miejscowy.

Pozostałe funkcje umieszczono w otaczających budynkach . Dzięki takiemu założeniu udało się zachować największą wartość tego terenu jaką jest wspaniały zabytkowy park łączący się całą swoją długością z sąsiednim Parkiem im. Obwodu Praga Armii Krajowej. Ponadto główna kubatura budynku zasłania chaotyczną zabudowę znajdującą się na północ od działki. Obydwie sale znajdują się w najcichszym miejscu terenu inwestycji.

Foyer otwarte jest dużymi szkleniami na park. Zasadniczy ryzalit foyer jest usytuowany na osi założenia pałacowego. Pomiędzy budynkami otaczającymi oraz bryłą sali koncertowej ukształtowane zostały kameralne placyki wypełnione istniejącą zielenią. Główne wejście do sal koncertowych umieszczono w narożniku ryzalitu foyer zgodnie z kierunkiem napływu gości z przystanków komunikacji miejskiej i parkingów.