CENTRUM HANDLOWE
SUKCESJA

INWESTOR: Fabryka Biznesu
LOKALIZACJA: Łódź, Politechniki
PROJEKT: 2009 – 2011
POWIERZCHNIA PU: 55 000 m²

Pierwsze miejsce w konkursie.

Projekt zakłada rewitalizację terenu działki poprzemysłowej oraz nawiązanie formą architektoniczną do jej industrialnej przeszłości. Fragment frontowej elewacji nawiązuje tektoniką do elewacji fabryk łódzkich z XIX i początku XX wieku. Stanowi on element rozpoznawczy założenia. Wielofunkcyjność obiektu oraz jego lokalizacja /bliskie sąsiedztwo budynków wystawienniczych Międzynarodowych Targów Łódzkich oraz kampusu Politechniki Łódzkiej/będą sprzyjać kształtowaniu się nowego miejsca spotkań zarówno mieszkańców Łodzi jak i przyjezdnych, przedsiębiorców, ludzi kultury i polityki. Wysoki standard zespołu centrum, starannie zaplanowane przestrzenie publiczne oraz współczesna architektura rehabilitująca zaniedbany teren pozwolą na nowo ożywić tę część miasta. Projektowane założenie stanie się tętniącym życiem centrum południowego śródmieścia Łodzi. Stanie się ono Fabryką Biznesu nowej generacji. Realizacja projektu wpłynie na stworzenie nowych miejsc pracy jak również poszerzenie oferty hotelowej, gastronomicznej i rozrywkowej miasta Łodzi. Zespół centrum handlowo-biurowo-usługowo-rekreacyjnego wpisze się w nurt architektury zrównoważonego rozwoju. Zastosowane rozwiązania będą stanowiły podstawę do uzyskania certyfikacji obiektu w amerykańskim systemie LEED. Projektowany zespół centrum będzie pierwszym tego typu obiektem w Polsce oraz jednym z większych na świecie. 

Pierwsze miejsce w konkursie.

Projekt zakłada rewitalizację terenu działki poprzemysłowej oraz nawiązanie formą architektoniczną do jej industrialnej przeszłości. Fragment frontowej elewacji nawiązuje tektoniką do elewacji fabryk łódzkich z XIX i początku XX wieku. Stanowi on element rozpoznawczy założenia. Wielofunkcyjność obiektu oraz jego lokalizacja /bliskie sąsiedztwo budynków wystawienniczych Międzynarodowych Targów Łódzkich oraz kampusu Politechniki Łódzkiej/będą sprzyjać kształtowaniu się nowego miejsca spotkań zarówno mieszkańców Łodzi jak i przyjezdnych, przedsiębiorców, ludzi kultury i polityki. 

Wysoki standard zespołu centrum, starannie zaplanowane przestrzenie publiczne oraz współczesna architektura rehabilitująca zaniedbany teren pozwolą na nowo ożywić tę część miasta.