SUKCESJA
SHOPING MALL

INVESTOR: Fabryka Biznesu
LOCATION: Łódź, Politechniki st.
PROJEKT: 2011
USABLE FLOOR AREA: 55 000 m²

First place in the competition.

Projekt zakłada rewitalizację terenu działki poprzemysłowej oraz nawiązanie formą architektoniczną do jej industrialnej przeszłości. Wielofunkcyjność obiektu oraz jego lokalizacja /bliskie sąsiedztwo budynków wystawienniczych Międzynarodowych Targów Łódzkich oraz kampusu Politechniki Łódzkiej/będą sprzyjać kształtowaniu się nowego miejsca spotkań zarówno mieszkańców Łodzi jak i przyjezdnych, przedsiębiorców, ludzi kultury i polityki. The high standard of the centre complex, carefully planned public spaces and modern architecture rehabilitating neglected terrain will allow to revitalize this part of the city.

First place in the competition.

Projekt zakłada rewitalizację terenu działki poprzemysłowej oraz nawiązanie formą architektoniczną do jej industrialnej przeszłości. Fragment frontowej elewacji nawiązuje tektoniką do elewacji fabryk łódzkich z XIX i początku XX wieku. Stanowi on element rozpoznawczy założenia. Wielofunkcyjność obiektu oraz jego lokalizacja /bliskie sąsiedztwo budynków wystawienniczych Międzynarodowych Targów Łódzkich oraz kampusu Politechniki Łódzkiej/będą sprzyjać kształtowaniu się nowego miejsca spotkań zarówno mieszkańców Łodzi jak i przyjezdnych, przedsiębiorców, ludzi kultury i polityki.

The high standard of the centre complex, carefully planned public spaces and modern architecture rehabilitating neglected terrain will allow to revitalize this part of the city.