WYSPIAŃSKIEGO MUSEUM

CONTRACTING AUTHORITY: NATIONAL MUSEUM IN KRAKOW
LOCATION: Krakow
PROJEKT: 2019

Honorable mention in the SARP competition.

Budynek muzeum zaprojektowany został jako minimalistyczne tło dla bogatej formalnie
twórczości Wyspiańskiego. Zarówno Zarówno architektura jak i urbanistyka nie konkuruje
with the works it exhibits. The whole project in Cały projekt w każdym swoim aspekcie ma służyć ekspozycji dzieła Wyspiańskiego. Nowoprojektowane muzeum nigdzie , w żaden sposób nie cytuje ani nie parafrazuje motywów czy elementów kreacji Wyspiańskiego . Budynek
jest szkatułką skrywającą skarb sztuki. Widz wchodząc do budynku obcując z przestrzeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi wycisza się , przygotowując się do obcowania ze sztuką wielkiego artysty.

Otoczenie obiektu jest trudne i nie sprzyja kontemplacji sztuki , pomimo że w bezpośrednim otoczeniu znajduje się wartościowy budynek gmachu głównego. zmysły osób przebywających na ogromnym placu pozbawionym zieleni rozpraszane są ruchem samochodowym oraz mnogością docierających bodźców. Budynki stoją bardzo daleko od siebie a przestrzeń publiczna pocięta jest arteriami komunikacyjnymi. Trudno w tym miejscu mówić o wnętrzu urbanistycznym w skali człowieka. Zadanie wytworzenia kwartału muzeów jaki znamy z Europejskich metropolii wydaje się zadaniem trudnym ale możliwym. Sugerowanym rozwiązaniem wydaje się zwiększenie udziału zieleni wysokiej oraz ograniczenie ruchu kołowego w przestrzeni placu . Nasadzenia drzew dających cień na placu możliwe byłoby po sprawdzeniu nośności , ewentualnie wzmocnieniu stropu nad garażem znajdującego się pod placem. W zakresie komunikacji do rozpatrzenia byłoby ograniczenie ruchu kołowego na Alei 3 maja na odcinku od skrzyżowania z ulicą Oleandry do alei Zygmunta Krasińskiego. Ruch kołowy byłby możliwy okresowo w czasie imprez masowych na Błoniach bądź stadionie. Uwolniło by to plac od jednej nitki samochodów.

HRA-ARCHITEKCI-MUZEUM-WYSPIAŃSKIEGO