MUZEUM WYSPIAŃSKIEGO

ZAMAWIAJĄCY: MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE
LOKALIZACJA: Kraków
PROJEKT: 2019

Wyróżnienie honorowe w konkursie SARP.

Budynek muzeum zaprojektowany został
jako minimalistyczne tło dla bogatej formalnie
twórczości Wyspiańskiego. Zarówno
architektura jak i urbanistyka nie konkuruje
z dziełami , które eksponuje . Cały projekt w
każdym swoim aspekcie ma służyć ekspozycji
dzieła Wyspiańskiego. Nowoprojektowane
muzeum nigdzie , w żaden sposób
nie cytuje ani nie parafrazuje motywów czy
elementów kreacji Wyspiańskiego . Budynek
jest szkatułką skrywającą skarb sztuki .
Widz wchodząc do budynku obcując z przestrzeniami
wewnętrznymi i zewnętrznymi
wycisza się , przygotowując się do obcowania
ze sztuką wielkiego artysty.

Otoczenie obiektu jest trudne i nie sprzyja kontemplacji sztuki , pomimo że w bezpośrednim otoczeniu znajduje się wartościowy budynek gmachu głównego . zmysły osób przebywających na ogromnym placu pozbawionym zieleni rozpraszane są ruchem samochodowym oraz mnogością docierających bodźców . Budynki stoją bardzo daleko od siebie a przestrzeń publiczna pocięta jest arteriami komunikacyjnymi. Trudno w tym miejscu mówić o wnętrzu urbanistycznym w skali człowieka . Zadanie wytworzenia kwartału muzeów jaki znamy z Europejskich metropolii wydaje się zadaniem trudnym ale możliwym . Sugerowanym rozwiązaniem wydaje się zwiększenie udziału zieleni wysokiej oraz ograniczenie ruchu kołowego w przestrzeni placu . Nasadzenia drzew dających cień na placu możliwe byłoby po sprawdzeniu nośności , ewentualnie wzmocnieniu stropu nad garażem znajdującego się pod placem . W zakresie komunikacji do rozpatrzenia byłoby ograniczenie ruchu kołowego na Alei 3 maja na odcinku od skrzyżowania z ulicą Oleandry do alei Zygmunta Krasińskiego . Ruch kołowy byłby możliwy okresowo w czasie imprez masowych na Błoniach bądź stadionie. Uwolniło by to plac od jednej nitki samochodów.
HRA-ARCHITEKCI-MUZEUM-WYSPIAŃSKIEGO