BUDYNEK JUBILEUSZOWY UEK

ZAMAWIAJĄCY: UEK
LOKALIZACJA: Kraków
PROJEKT: 2022

Główną ideą projektu Budynku Jubileuszowego UEK jest stworzenie obiektu wpisującego się w strukturę przestrzenno funkcjonalną kampusu UEK. Projekt stara się w sposób współczesny odpowiedzieć na pytanie jaki powinien być budynek akademicki XXI wieku odpowiadający coraz bardziej skomplikowanym. Architektura i urbanistyka powinny być podporządkowane idei stworzenia miejsca integrującego studentów i wykładowców – umożliwiając wymianę myśli i wiedzy, tworząc faktyczną wartość. Budynek dobrze wpisujący się w tkankę miasta Kraków ma szansę stać się prawdziwym alma mater dla kolejnych pokoleń studentów. Nie wierzymy w rzeczywistość zredukowanych kontaktów międzyludzkich, a nasz projekt tworząc atrakcyjne przestrzenie wspólne wewnętrzne i zewnętrzne jest tej wiary żywą ilustracją. Aspekt zrównoważonego rozwojuoszczędności energii koniecznej do wybudowania jak i eksploatacji budynku, trwałości budowlanej obiektu jest jednym z głównych czynników wpływających zarówno na rozwiązania techniczne jak i formalne obiektu. Wierzymy, że Architektura jest dziedziną kultury i ma wpływ na życie duchowe człowieka, a w szczególności studentów nauk ekonomicznych, którzy powinni stać się nie tylko finansową, ale również kulturową elitą kraju.
Plac wejściowy tworzący klin pomiędzy istniejącym historycznym budynkiem działu technicznego, a głównym, trapezowym korpusem budynku łączy ulicę Moniuszki z terenem uniwersyteckim, mając swoje przedłużenie prowadzące do agory kampusu. Takie ukształtowanie przestrzeni publicznej, powiązałoby lepiej kwartały zabudowy tej części Krakowa. Dodatkową zaletą tak ukształtowanego placu jest otwarcie na istniejące okazałe drzewa od strony południowej, dające w upalne dni wytchnienie w ich cieniu. Projekt w części nadziemnej składa się z głównej kubatury mieszczącej część edukacyjną i z mniejszego, IV kondygnacyjnego obiektu M o funkcji mieszkalnej, uzupełniającego pierzeję ulicy Moniuszki. Skos projektowanego budynku jest równoległy do zachodniej fasady pawilonu finansów autorstwa Romualda Loeglera dzięki czemu tworzy z nim kompozycyjną całość, podkreślając jednocześnie kierunek środka ciężkości zespołu. Zachowaliśmy kompozycyjną zasadę wolnostojących budynków ustawionych w sposób południkowy – ścianami szczytowymi w kierunku ulicy Aleksandra Lubomirskiego oraz wewnętrznej drogi. Warta odkreślenia jest sylwetka przewężonej ściany szczytowej widocznej od strony głównej arterii – ulicy Lubomirskiego, tworząca swoistą dominantę – wieżę. Dach budynku zaprojektowany został jako park z zewnętrznym amfiteatrem i tarasem widokowym od strony południowo zachodniej, umożliwiający oglądanie sylwetki Starego Miasta i Wawelu.