NOWOGRODZKA SQUARE

INWESTOR: Yareal
LOKALIZACJA: Warszawa, Nowogrodzka
PROJEKT: 2013 – 2015
REALIZACJA BUDYNKU: 2016 – 2018
POWIERZCHNIA GLA: 11 500 m²

Grand Prix w plebiscycie Nagroda Architektoniczna Prezydenta Warszawy

Nagroda TopBuilder 2020

Finalista XXIII edycji Konkursu „Polski Cement w Architekturze”

Konkurs Nagroda Roku SARP 2019 – wyróżnienie w kategorii budynek biurowy

Najlepszy zrealizowany certyfikowany budynek ekologiczny PLBC Green Building Awards 2018

Budynek biurowy NOWOGRODZKA SQUARE, zaprojektowany i zrealizowany na zlecenie firmy YAREAL, stanowi zabudowę uzupełniającą w południowej pierzei Al. Jerozolimskich oraz w północnej pierzei ul. Nowogrodzkiej.

Budynek wraz z przylegającym ogólnodostępnym, zielonym pasażem pieszym łączącym Al. Jerozolimskie z ul. Nowogrodzką, zlokalizowano na działce stanowiącej wcześniej teren zamknięty, należący do Wojska Polskiego. Istniejąca wcześniej zabudowa obejmowała niskie budynki produkcyjno magazynowe Wojskowego Instytutu Geograficznego, w tym drukarnie Sztabu Generalnego. Uwolnienie terenu działki poprzez rozbiórkę istniejącej, w większości przedwojennej, zabudowy przeprowadzono zgodnie z wytycznymi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opracowanego pod kierunkiem prof. Andrzeja Kicińskiego. Istniejąca zabudowa została wyłączona z gminnej ewidencji w 2013 roku, zarządzeniem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy wydanym w porozumieniu z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Realizacja budynku biurowego NOWOGRODZKA SQUARE pozwoliła na przywrócenie niedostępnego dotychczas terenu miastu oraz jego mieszkańcom. Stała się również impulsem dla renowacji sąsiedniej zabudowy i może stać się impulsem dla dalszych zmian w tej części miasta.

Bezpośrednie otoczenie budynku stanowią, budynek Wojskowego Instytutu Geograficznego wg projektu arch. Antoniego Dygata oraz budynek Związku Zawodowego Pracowników Samorządu Terytorialnego Rzeczpospolitej Polskiej wg projektu arch. Bohdana Krzemieniewskiego i arch. Leona Marka Suzina. Otaczająca zabudowa jest objęta, w różnym stopniu, ochroną konserwatorską. Istniejące budynki utrzymane w stylu przedwojennego modernizmu, poprzez wertykalny układ elewacji nadają zdecydowany rytm tej części pierzei Al. Jerozolimskich.

Budynek biurowy NOWOGRODZKA SQUARE nawiązuje formalnie do otaczającej zabudowy. Przyjęte rozwiązania architektoniczne respektują kontekst lokalizacyjny działki.Elewacje frontowe budynku tworzy eksponowany układ, zewnętrznych, samonośnych ram z prefabrykowanych elementów wykonanych z betonu architektonicznego. Podziały poziome spinające po dwie kondygnacje, nawiązując wysokościowo do elewacji frontowej sąsiadującego budynku dzielą bryłę na trzy strefy tj. strefę przyziemia/cokołu, strefę środkową oraz strefę zwieńczenia – ostatniej wycofanej kondygnacji. Podziały pionowe, tworząc powtarzalny rytm, odwołują się do tektoniki otoczenia i wyznaczają podziały posadzki pasażu. Zintegrowane ze ścianą osłonową panele wykonane z półprzezroczystych płyt kamiennych /kompozyt kamienno-szklany/ pozwalają na ograniczenie widocznych powierzchni przeszklonych. Sprawiają również, że budynek żyje i zmienia się w zależności od przyjętego kąta obserwacji jak również pory dnia. Zastosowany materiał – onyks w połączeniu z surowym betonem architektonicznym, nadaje elewacjom spokojny i elegancki wyraz.

Grand Prix w plebiscycie Nagroda Architektoniczna Prezydenta Warszawy

Nagroda TopBuilder 2020

Finalista XXIII edycji Konkursu „Polski Cement w Architekturze”

Konkurs Nagroda Roku SARP 2019 – wyróżnienie w kategorii budynek biurowy

Najlepszy zrealizowany certyfikowany budynek ekologiczny PLBC Green Building Awards 2018

Budynek biurowy NOWOGRODZKA SQUARE, zaprojektowany i zrealizowany na zlecenie firmy YAREAL, stanowi zabudowę uzupełniającą w południowej pierzei Al. Jerozolimskich oraz w północnej pierzei ul. Nowogrodzkiej.

Budynek wraz z przylegającym ogólnodostępnym, zielonym pasażem pieszym łączącym Al. Jerozolimskie z ul. Nowogrodzką, zlokalizowano na działce stanowiącej wcześniej teren zamknięty, należący do Wojska Polskiego. Istniejąca wcześniej zabudowa obejmowała niskie budynki produkcyjno magazynowe Wojskowego Instytutu Geograficznego, w tym drukarnie Sztabu Generalnego.

Uwolnienie terenu działki poprzez rozbiórkę istniejącej, w większości przedwojennej, zabudowy przeprowadzono zgodnie z wytycznymi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opracowanego pod kierunkiem prof. Andrzeja Kicińskiego. Istniejąca zabudowa została wyłączona z gminnej ewidencji w 2013 roku, zarządzeniem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy wydanym w porozumieniu z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Realizacja budynku biurowego NOWOGRODZKA SQUARE pozwoliła na przywrócenie niedostępnego dotychczas terenu miastu oraz jego mieszkańcom. Stała się również impulsem dla renowacji sąsiedniej zabudowy i może stać się impulsem dla dalszych zmian w tej części miasta.

Przyjęte rozwiązania architektoniczne respektują kontekst lokalizacyjny działki.Elewacje frontowe budynku tworzy eksponowany układ, zewnętrznych, samonośnych ram z prefabrykowanych elementów wykonanych z betonu architektonicznego. Podziały poziome spinające po dwie kondygnacje, nawiązując wysokościowo do elewacji frontowej sąsiadującego budynku dzielą bryłę na trzy strefy tj. strefę przyziemia/cokołu, strefę środkową oraz strefę zwieńczenia – ostatniej wycofanej kondygnacji. Podziały pionowe, tworząc powtarzalny rytm, odwołują się do tektoniki otoczenia i wyznaczają podziały posadzki pasażu. Zintegrowane ze ścianą osłonową panele wykonane z półprzezroczystych płyt kamiennych /kompozyt kamienno-szklany/ pozwalają na ograniczenie widocznych powierzchni przeszklonych. Sprawiają również, że budynek żyje i zmienia się w zależności od przyjętego kąta obserwacji jak również pory dnia. Zastosowany materiał – onyks w połączeniu z surowym betonem architektonicznym, nadaje elewacjom spokojny i elegancki wyraz.